Siirry sisältöön

Nyfödda som fötts för tidigt, alltså prematurer

Man strävar efter att förlossningarna av små prematurer som föds innan vecka 32 sköts på universitetssjukhus. Åucs är ett av vårt lands fem universitetssjukhus, som behandlar små prematurer.

Efter initialskedets intensivvård ges fortsatt vård tills utskrivningen på närmsta centralsjukhus (Björneborg, Vasa, Åland). Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vårdas prematurer på Åucs prematurenhet tills utskrivningen. Genomsnittlig vårdtid för småprematurer är två månader.

Päivitetty: 18.8.2017 13:52

 Vårdenheter