Hoppa över menyer

Oklar feber

För att utreda orsaken bakom en infektion och feber samt varför inflammationsvärdena stigit är man ofta tvungen att utföra flera olika bilddiagnostiska undersökningar och laboratorieprov. Undersökningarna planeras individuellt beroende på patientens symtom och sjukdomsbild. Vid behov ber vi också läkare inom andra specialiteter att göra bedömning –  till exempel reumatismsjukdomar kan ha liknande symtom som infektioner.

I besvärliga fall kan man vara tvungen att fortsätta undersökningarna och vården på avdelningen länge. Behandling av infektion eller misstänkt infektion börjar ofta med intravenöst antibiotikum. Man är nästan alltid tvungen att börja behandlingen utan att man känner till den exakta orsaken till infektionen. Antimikrobbehandlingen ändras vid behov på basis av resultaten från de bilddiagnostiska och mikrobiologiska undersökningarna eller enligt behandlingsresponsen.

I dagens läge finns det inte ännu effektiv läkemedelsbehandling för alla virussjukdomar och ofta behandlar man också enligt symtom.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b