Hoppa över menyer

Framskridande hjärnsjukdomar hos barn

När det uppstår regression (tillbakagång i utvecklingen) eller tydliga symtom i övergående stressituation hos ett barn som tidigare varit friskt eller utvecklats normalt kan man misstänka framskridande neurologisk sjukdom.

Framskridande sjukdomar i centrala nervsystemet är sällsynta sjukdomar, med det finns flertal sådana enskilda sjukdomar.  Diagnostiken för sällsynta sjukdomar har under de senaste åren blivit mer specifik då identifieringen av genfel har utvecklats. En betydande del av dessa sjukdomar är framskridande och endast för liten del av dessa finns botande behandling.  Det är alltid viktigt med en så exakt diagnos som möjligt för att lindra familjens ångest, för genetisk rådgivning (ärftlighet) och ibland för exakt behandling.

Centralt i diagnostiken av allvarlig neurologisk sjukdom är noggrann klinisk undersökning och individuellt riktande av vidare undersökningar på basis av screeningar. Prognosen och livskvaliteten för barnet kan man försöka förbättra med medicinering som lindrar symtomen och eventuella andra associerade sjukdomar samt med individuellt planerad rehabilitering.

När man misstänker framskridande neurologisk sjukdom hos barn bör denna omedelbart remitteras till barnneurologiska enheten för vidare undersökningar.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Barnneurologiska dagsjukhuset och poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b