Hoppa över menyer

​Gråstarr

Gråstarr är en sjukdom som försämrar synförmågan, då ögats lins blir grumlig och ljuset slipper dåligt igenom. Det förekommer ingen smärta, förvrängning av raka streck eller ögoninflammation i samband med starr. Starr behandlas med operation, när synförmågan är tillräckligt starkt försämrad. I samband med operationen avlägsnas ögats lins och man sätter istället en konstgjord lins. Starr är en av de vanligaste ögonsjukdomarna hos äldre personer.

Starroperationer genomförs på Åucs A-sjukhus och Åbolands sjukhus. Starroperationerna är vanligen dagkirurgiska ingrepp.

Mer information

Kaihi (Käypä hoito)

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

ÖgonpoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för ögonsjukdomarGP0|#b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8;L0|#0b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8|Åbolands sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b