Hoppa över menyer

Andningsinsufficiens och andningshjälpmedel

Patienter som lider av kronisk andningsinsufficiens kan gynnas av behandling hemma med syre eller andningsapparat. Till exempel COPD kan bli så långt framskriden att man måste påbörja syrgasbehandling eller hyperbar behandling.

Även andra patientgrupper kan gynnas av dessa behandlingar (t.ex. patienter med långt framskriden bindvävnadssjukdom i lungorna eller med muskelsjukdom).  Dessa patienter uppföljs vanligen på både lungpolikliniken och enheten för andningsstöd.

Behandlingarna påbörjas på lungmedicinska polikliniken eller avdelningen och patienterna kommer regelbundet till kliniken för kontroll.  Även rehabiliteringsinstruktör deltar aktivt i behandlingen bland annat genom hembesök.

Mer information [på finska]

Keuhkoahtaumatauti (COPD) (Käypä hoito)

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Lungavdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b