Hoppa över menyer

HIV/AIDS

Hos en hiv-patient planeras individuellt påbörjande och genomförande av behandling med antivirusmedel. Vanligtvis börjar behandlingen med polikliniska besök.

I dag finns det flera behandlingsalternativ. Ifall hiv-infektionen konstateras först i aids-skedet är patientens motståndskraft betydligt nedsatt och patienten kan ha samtidigt olika tilläggsinfektioner. Dessa kräver i diagnostiseringsskedet många undersökningar och i behandlingen kan man vara tvungen att använda flera olika antimikrobmediciner.

Behandling av hiv och infektioner i anknytning till den är gratis för patienten.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b