Hoppa över menyer

Yrsel

Yrsel är ett allmänt besvär, som kan bero på många olika saker. En störning i blodcirkulationen, i syn- eller hörselsinnet, i muskelfunktionen, i reaktionsförmågan, i skelett- eller ledfunktionen eller i balanssinnet kan ligga bakom yrseln.  Yrseln ökar med åldern. Man hittar inte alltid orsaken till yrseln ens efter grundliga specialundersökningar.

I allmänhet kräver yrsel inte omedelbar sjukhusvård, utan man kan följa läget hemma. Omedelbar sjukhusvård krävs då yrseln uppstår i samband med huvudskada (t.ex. efter trafikolycka, fall eller kraftig stöt mot huvudet) eller om det förekommer stark huvudvärk samtidigt med talsvårigheter samt med svaghet i extremiteterna eller mungiporna.

Om symtomen fortsätter länge eller är störande, rekommenderar vi att du söker läkarvård.


 

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för öron- och munsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
HörcentralenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b