Hoppa över menyer

Hud- och mjukvävnadsinfektion

Rosfeber eller cellulit är de vanligaste hud- och mjukvävnadsinfektionerna. Till dessa hör vanligtvis hög feber samt smärta och rodnad på det infekterade hudområdet. Behandling av rosfeber och cellulit börjar ofta med intravenöst eller intramuskulärt antibiotikum. Avdelningsvården för en patient med rosfeber är vanligtvis cirka en vecka och antibiotikabehandlingen fortsätter i tablettform i cirka 2-3 veckor.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b