Hoppa över menyer

​Handkirurgi

I handkirurgi undersöker och behandlar man sjukdomar, skador och följdtillstånd av skador i handen. Sådana är belastningsrelaterade skador, ledförslitningar, nervkläm och nervskador, led- och seninflammationer, frakturer i handen och ledurhopp, senskidor, handinfektioner samt lossnande av arm, ben eller del av dessa i olycksfall.

De vanligast åtgärderna inom handkirurgi är frigörande av nerv i kläm samt operationer för att stabilisera fraktur. Även åtgärder riktade i senorna och ledsensstrukturerna är vanliga.

För att återfå funktionsförmågan i handen och armen efter operation och vid rehabiliteringen efter skada är handterapin som handkirurgerna instruerar mycket stor betydelse. Handkirurgerna har ett nära samarbete med ergo- och fysioterapeuterna som handleder patienternas rehabilitering.

På Åucs Kirurgiska sjukhus genomförs största delen av planerade handkirurgiska ingrepp samt sådana handkirurgiska operationer som kräver att patienten stannar på avdelningen. Små handkirurgiska ingrepp utförs även på Salo, Loimaa, Åbolands och Vakka-Suomi sjukhus. Största delen av ingreppen är dagkirurgiska, vilket betyder att patienten kan åka hem redan samma dag.

Behandling av vissa medfödda defekt och följdtill efter förlamning eller skada har på riksnivå koncentrerats till universitetssjukhusen i Helsingfors eller Tammerfors.

Vårdanvisningar

Så här sköter du om artros i tummens basled

Rehabiliteringsprogram efter operation av fingrets böjsena

Mer information [på finska]

Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet (Käypä hoito)

Yläraajan vammat (Terveyskirjasto)

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Dagkirurgiska enhetenGP0|#b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8;L0|#0b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8|Åbolands sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopedisk veckoavdelning (övre extremitet)GP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Kirurgiska avdelningenGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b