Hoppa över menyer

Tumörer hos barn

De vanligaste tumörerna hos barn är olika slags blodcellstumörer, såsom leukemi. De vanligaste tumörerna i vävnader är hjärntumörer, njur- och binjurtumörer samt tumörer i armar eller ben.

Undersökningarna är omfattande magnet- och datortomografiundersökningar, varav en del genomförs under anestesi.

Efter cytostatikakurer avlägsnar kirurgerna vid behov tumören. Operationerna genomförs, bortsett från hjärntumörer, på operationsavdelningen för barn. Vanligen tar man ett vävnadsprov av tumören innan påbörjande av läkemedelsbehandling.

Behandlingen av tumörer är multiprofessionellt arbete. Vi behandlar tumörer på hematologiska avdelningen för barn, på barnintensiven och på operationsavdelningen för barn. Det är viktigt att stöda familjen.

Behandlingen av tumörer hos barn är på vår enhet på internationellt hög nivå. Vår vårdpersonal har lång erfarenhet av dessa behandlingar.

Se även: hjärntumörer hos barn.

Päivitetty: 13.11.2020 10:38

 Vårdenheter

 

 

StrålbehandlingspoliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b