Hoppa över menyer

Kejsarsnitt

I vårt sjukvårdsdistrikt föds vart sjunde barn med kejsarsnitt. Hälften av kejsarsnitten är på förhand planerade. Övriga operationer genomförs på grund av plötsligt problem hos mamman eller fostret.

Man kan ta till operation ifall

  • mammans bäcken är i förhållande litet
  • barnet håller på att födas i fel ställning
  • man misstänker att barnet lider av syrebrist
  • mamman har stark förlossningsrädsla.

Operationen genomförs vanligen med ryggmärgsbedövning (spinalbedövning), varvid mamman är vaken, men känner ingen smärta. Operationssåret läggs vanligen tvärs över ovanför blygdbenet med s.k. bikinisnitt. Barnet föds inom tio minuter från det att operationen inletts. Det är större risker förknippade med kejsarsnitt än med vaginal förlossning, men kejsarsnitt är i genomsnitt ändå en trygg operation.

Till behandlingen efter operationen hör tillräcklig smärtlindring. Smärtmedicin doseras först med epiduralkateter det vill säga genom så kallad smärtpump. Medicin kan även ges som injektioner i muskel eller intravenöst. Efter några dagar klarar sig mamman vanligen med smärtstillande medicin via munnen.

Amningen kan påbörjas direkt efter operationen, men i början är mjölkmängden liten. Mamman kan stiga upp dagen efter operationen, då avlägsnas vanligtvis även vätskedroppet och urinkatetern. Bebisen får mamman sköta enligt hur hon orkar. På operationsdagen och dagen därefter får mamman äta endast flytande föda.

Man följer upp livmoderns sammandragning och operationssårets läkning. Till övriga delar är uppföljningen av mamman på avdelningen likadan som för mammor som fött vaginalt. Sjukhusvården varar 4-6 dagar för dem som genomgått kejsarsnitt. Stygnen från operationssåret avlägsnas oftast femte dagen efter operationen, ifall det inte är resorberbara stygn som smälter bort av sig själv.

Vårdanvisningar

Kejsarsnitt

Päivitetty: 15.7.2021 10:05

 Vårdenheter

 

 

FörlossningsavdelningGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Uppföljningsavdelningen för gravidaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b