Hoppa över menyer

Missfall

Missfall betyder att graviditeten avbryts innan graviditetsvecka 22. Graviditeten kan avbrytas redan i mycket tidigt skede, redan innan man upptäckt påbörjad graviditet. Till och med hälften av befruktningarna slutar i sådan situation.

Egentliga missfall sker i cirka 10-15 % av graviditeterna. Största delen av dess missfall sker i början av graviditeten innan graviditetsvecka 13.

Ifall kvinnan haft tre missfall efter varandra, talar man om upprepade missfall.

Vårdanvisningar

Missfall

Päivitetty: 15.7.2021 10:05

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för kvinnosjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för kvinnosjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b