Hoppa över menyer

Infektion i centrala nervsystemet

Infektioner i centrala nervsystemet är sällsynta men ofta allvarliga eller livshotande infektioner. Infektionerna kan orsakas antingen av virus, svampar eller bakterier.

Hos vissa som fått infektion i centrala nervsystemet är motståndskraften nedsatt av olika orsaker, men även en normalfrisk person kan insjukna i en allvarlig infektion i centrala nervsystemet.

Vid diagnostiken av sådana här infektioner behövs ofta undersökningar av ryggmärgsvätskan och bilddiagnostik av centrala nervsystemet.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b