Hoppa över menyer

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom förträngs luftrören permanent och lungvävnaden förstörs med tiden. Den mest betydande riskfaktorn för kronisk obstruktiv lungsjukdom är rökning och den viktigaste delen av behandlingen är att sluta röka. Även med rehabiliterande motion och läkemedelsbehandling kan man lindra andnöden och tydligt förbättra prestationsförmågan. Med läkemedelsbehandling minskar man även skedena av försämring, skoven.

På lungmedicinska polikliniken vid Åucs utförs avancerad diagnostik (t.ex. bedömningar av arbetsförmåga) och man behandlar svår kronisk obstruktiv lungsjukdom som kräver förutom medicinering även i betydande mån andningshjälpmedel (syrgasbehandling och övertrycksandningsapparat). Skov i sjukdomen kan även kräva vård på avdelning.

Läkemedelsbehandlingen baseras nästan helt på mediciner som man andas in och därför är rätt inhalationsteknik en mycket viktig del av en framgångsrik vård.

Mer information [på finska]

Keuhkoahtaumatauti (COPD) (Käypä hoito)

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Lungavdelning 1GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Lungavdelning 2GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Lungmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b