Hoppa över menyer

​Funktionsundersökning av lungorna (spirometri)

I undersökningen mäter man lungornas kapacitet och andningsluftens flöde genom att andas i en spirometriapparat via ett munstycke.

Med hjälp av undersökningen kan man diagnostisera lungsjukdomar (t.ex. astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt även bedöma lungornas funktion vid lungsjukdomar, läkemedlets effektivitet, arbetsförmågan samt patientens kondition inför åtgärd eller operation.

Vårdanvisningar

Lungfunktionsundersökning (spirometri)

Päivitetty: 15.7.2021 10:04

 Vårdenheter

 

 

Lungmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b