Hoppa över menyer

Rehabiliteringshandledning för vuxna döva personer med grav synnedsättning och vuxna personer med hörsel- och synskada

Rehabiliteringsinstruktören för vuxna döva personer med grav synnedsättning och vuxna personer med hörsel- och synskada

 • utreder och bedömer tillsammans med rehabiliteringsklienten och dennas närstående samt samarbetsparter klientens funktionsförmåga, helhetssituation samt rehabiliterings- och servicemöjligeter
 • planerar, schemalägger, följer upp samt bedömer rehabiliteringen utgående från varje klients individuella behov och för att stöda dennas självständighet
 • är kontaktperson mellan hemmet och sjukhuset samt mellan personerna som deltar i vården och rehabiliteringen
 • stöder klienten och dennas nära personkrets att bättre klara av vardagen med sjukdomen och/eller skadan genom diskussioner, lyssnande och uppmuntrande
 • ger klienterna och deras närstående handledning hemma, i arbetet, i studierna och på sjukhuset
 • styr till tjänster inom medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering
 • handleder vid anskaffning av hjälpmedel och i ändringsarbeten i hemmet
 • ger handledning i rörelsekompetens
 • informerar om specialdrag i kombinerad hörsel- och synskada, om tjänster och om stödformer
 • informerar om handikapporganisationers verksamhet
 • styr till fritids- och hobbyverksamhet.

Rehabiliteringsinstruktören deltar i den multiprofessionella arbetsgruppens möten samt fungerar som koordinator för rehabiliteringsklientens tjänster.

Rehabiliteringsinstruktören kan kontaktas av klienten, dennas närstående, vård- och rehabiliteringspersonal samt andra samarbetsinstanser.

Rehabiliteringsinstruktörens tjänster är avgiftsfria för patienten och omfattas av sekretessplikt.


 

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

HörcentralenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b