Hoppa över menyer

Rehabiliteringshandledning för vuxna som är döva eller har hörselskada

Rehabiliteringsinstruktören är en kontaktperson mellan myndigheterna och hemmet, arbetsplatsen, sjukhuset och personerna som deltar i rehabiliteringen. Instruktören genomför hem- och arbetsplatsbesök samt ger instruktioner per telefon och skriftligt. Syftet är att förbättra funktionsförmågan och livskompetensen hos en döv person eller en person med hörselskada.

Handledning

Rehabiliteringsinstruktören ger handledning i ärenden i samband med skadan, instruerar i användningen av rehabiliteringstjänster och följer upp förverkligandet av rehabiliteringsåtgärder. Uppgiften är att stöda vid kommunikationsproblem och genomföra kommunikationsbedömningar. Rehabiliteringsinstruktören handleder i ansökningen av förmåner samt i användningen av allmän- och specialtjänster. Rehabiliteringsinstruktören gör hjälpmedelsbedömningar och instruerar i användningen av hjälpmedel samt skriver behövliga rekommendationer och utlåtanden att bifogas med hjälpmedelsansökan.

Information

Rehabiliteringsinstruktören informerar om handikappföreningarnas verksamhet och deras anpassningskurser samt ordnar rehabiliteringsdagar på Åucs. Instruktören ger handledning på arbetsplatser vid problem som är specifika för hörselskada och föreläser vid behov inom temat.

Kontakter och samarbete

 • arbetskraftsbyråer
 • arbetsplatser
 • socialbyråer och Fpa
 • försäkringsbolag
 • handikappföreningar
 • apparatimportörer
 • rehabiliteringsinstanser
 • statskontoret
 • regionsjukhus och hälsovårdscentraler
 • äldreboende och servicehem
 • församlingar.

Rehabiliteringsinstruktören kan kontaktas av klienten själv, av närstående, arbetsplatsen, vård- eller rehabiliteringspersonalen samt av alla personer som behöver information om rehabiliteringsärenden. Rehabiliteringsinstruktörens tjänster är avgiftsfria för patienten och instruktören har sekretessplikt.


 

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

HörcentralenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b