Hoppa över menyer

Rehabiliteringshandledning för barn, unga och studerande med hörselskada

Rehabiliteringshandledning för barn med hörselskada är för barn upptill fjärdeklassåldern samt för deras familjer som stöd för helhetsutvecklingen hos barnet.

Rehabiliteringshandledning för unga med hörselskada är för barn som går i 5-9 klass i grundskolan samt för studerande inom andra stadiet eller i högskola samt för deras närstående.

Rehabiliteringsinstruktören

  • stöder rehabiliteringsklienten och dennas familj genom hembesök där familjen får handledning i användningen av lämpliga rehabiliteringsmetoder, hjälpmedel och rehabiliteringstjänster.
  • handleder och konsulterar personalen inom dagvården, skolan och utbildningsinstansen samt myndigheterna inom specialitetsområdet.
  • deltar i vård- och rehabiliteringsmöten och fungerar som kontaktperson mellan de olika instanserna som deltar i rehabiliteringen.
  • deltar i planeringen och genomförande av anpassnings- och rehabiliteringskurser.
  • informerar om vardagen med hörselskada, om behoven barnet eller den unga har beträffande hörselskadan samt om hörselskyddande.

Rehabiliteringsinstruktörens tjänster är avgiftsfria för patienten. Rehabiliteringsinstruktören har sekretessplikt.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

HörcentralenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b