Hoppa över menyer

Urinvägsinfektion med feber

 Urinvägsinfektioner med feber är infektioner som har spridit sig till njurarna eller som orsakats av blodförgiftning. I Finland vårdas på sjukhus 20 000 fall årligen.

Majoriteten av de här infektionerna har uppstått hemma, men även av alla infektioner som uppstått på sjukhus är en betydande del (40 %) urinvägsinfektioner.

Urinvägsinfektion kräver sjukhusvård om det också förekommer hög feber, kraftig svaghet, nedsatt uringång, vätskeförlust, nedsatt blodtryck eller om patienten har någon annan primärsjukdom som försvårar behandlingen av infektionen.

Behandlingen av urinvägsinfektion med feber påbörjas på sjukhuset ofta med intravenöst antibiotikum, men i de flesta fallen kan man efter några dagar byta till antibiotikum som tas via munnen och vård hemma. I problematiska och svåra fall är man också tvungen att utföra bilddiagnostik och vårdperioderna kan vara längre.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b