Hoppa över menyer

Förberedelse inför laboratorieundersökningar

För provtagning på laboratoriet krävs remiss.

Flera olika faktorer före provtagningen inverkar på laboratorieundersökningarnas resultat. Därför är det viktigt att du före provtagningen följer laboratoriets instruktioner. Du får instruktioner för förberedelserna inför provtagningen på din egen vårdenhet.

Undersökningsresultaten skickas direkt till läkaren som har bett om undersökningen och du kan fråga om resultaten på den vårdande enheten.

Blodprov

Dagen innan blodprovet

  • får du äta som vanligt
  • ska du undvika alkohol.

På morgonen före provtagningen får du inte röka, dricka kaffe eller te och du bör undvika fysisk ansträngning.

Vid undersökningar som kräver fastande (bokstaven f finns framför undersökningens kod, t.ex. fB-Gluk) får du inte äta 10-12 timmar före provtagningen. Då får du på morgonen endast dricka ett glas vatten.

Före provtagningen bör du helst sitta ner i cirka 15 minuter så att kroppen hinner lugna ner sig.

Om blodprovet tas för bedömning av en medicinhalt ska medicinen tas först efter blodprovet, ifall den behandlande läkaren inte gett andra instruktioner.

Urinprov

Ett pålitligt resultat fås genom att följa laboratoriets instruktioner för hur urinprovet ska ges. Urinprovet kan ges på laboratoriet, men ifall provet ges hemma får det ges endast i en provtagningsburk från laboratoriet eller vårdenheten.

Som prov till urinens basundersökningar lämpar sig bäst morgonurin eller följande urin som varit i blåsan i minst fyra timmar.

Anvisningar för att ge urinprov.

Övriga urinprov har egna instruktioner.

Urinprov.

Päivitetty: 16.6.2020 09:04