Hoppa över menyer

Lumbalpunktion

Med lumbalpunktion tar man prov av ryggmärgsvätskan. Undersökning av ryggmärgsvätskan används vid utredning av olika neurologiska sjukdomar. I samband med punktionen kan man också mäta ryggmärgsvätskans tryck.

Punktionen görs med en tunn nål mellan ländkotorna. Punktionen orsakar ingen risk för skada på ryggmärgen. En del patienter kan få huvudvärk efter punktionen.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Neurologiska avdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Neurologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b