Hoppa över menyer

Diabetes i barndomen

Diabetes i barndomen är vanligare i Finland än i något annat land: I Finland insjuknar årligen omkring 600 barn i diabetes.

Den exakta orsaken och bakgrunden till insjuknande i diabetes har inte kunnat fastställas, trots mycket forskning i saken. Även på Åucs pågår forskning om diabetes. Symtom på diabetes är bland annat rikligt drickande, kissande och viktnedgång. Ifall barnet har sådana symtom bör man genast söka sig till läkarmottagning. Diabetes i barndomen kräver alltid insulinbehandling, med insulinet doserat in under huden. Ett barn som nyligen insjuknat i diabetes får i några dagar vård på avdelningen och besöker i fortsättningen diabetespolikliniken med tre månaders mellanrum.

På Åucs barn- och ungdomspoliklinik finns läkare och sjukskötare som har specialiserat sig på behandling av diabetes.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter