Hoppa över menyer

Venös insufficiens

Venös insufficiens leder till ökat tryck i venerna och åderbråck, alltså venutvidgningar under huden.

Man överväger behandling av venös insufficiens framför allt då det uppstår hudförändringar i benet, det finns ytlig inflammation i åderbråck eller ett åderbråck blöder. Behandling av åderbråck och veninsufficiens är motiverat också då användning av stödstrumpa inte hjälper för symtomen i benet. Förebyggande behandling av åderbråck endast pga. storlek eller omfattning är däremot inte motiverat.

Största delen av patienterna med veninsufficiens kan behandlas med moderna intravenösa metoder. Av dessa använder vi skuminjektionsbehandling och laser. En liten del av patienterna kan dock behöva traditionell kirurgisk behandling. Största delen av venoperationerna kan dock utföras dagkirurgiskt.

All krävande behandling av vensjukdomar inom sjukvårdsdistriktet sker på Åucs blodkärlskirurgi. Vi svarar också för utbildning av kretssjukhusens och hälsovårdscentralernas personal inom området.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Kirurgiska poliklinikenGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Kirurgiska poliklinikenGP0|#b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8;L0|#0b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8|Åbolands sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Blodkärlskirurgiska avdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b