Hoppa över menyer

Neurokirurgi för barn

Till neurokirurgiska problem hos barn hör hjärntumörer, hjärnblodkärlssjukdomar, störningar i cirkulationen av hjärnvätska, cystbildning i ryggmärgen, hjärnvätskecystor samt strukturavvikelser i hjärnan och ryggmärgen.

Neurokirurg, barnkirurg, barnläkare och vid behov cancerläkare och barnneurolog deltar i planeringen av behandling.

Största delen av neurokirurgiska operationer för barn genomförs i neurokirurgins operationssalar och med operationsgrupp på T-sjukhuset vid Åucs. Uppföljningen efter operation sker vanligen på intensivvårdsavdelningen för vuxna, varifrån barnet sedan överförs till avdelningen för barnsjukdomar när tillståndet är tillräckligt stabilt.

Behandlingen av avvikelser i hjärnblodkärlen hos barn planeras och genomförs på Åucs i samarbete mellan neurokirurgerna och interventionsradiologerna.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Intensivvårdsavdelningen för barnGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b