Hoppa över menyer

Muskelsjukdomar

Muskelsjukdomar är ganska sällsynta sjukdomar som orsakas av funktionsstörning i muskelvävnaden. Sjukdomen uppstår oftast som långsamt utvecklad muskelsvaghet som kan förekomma i alla muskelgrupper. Behandling av ärftliga muskelsjukdomar fokuserar på rehabilitering för att upprätthålla funktionsförmåga. Vid flera muskelsjukdomar kan man också med hjälp av läkemedelsbehandling korrigera muskelsvagheten och förhindra att sjukdomen blir värre.

Undersökning och uppföljning av muskelsjukdomar är koncentrerade till Åucs neurologiska poliklinik där det finns en multiprofessionell arbetsgrupp just för muskelsjukdomar. I vissa fall kan uppföljningen också ske på kretssjukhusen eller inom primärvården.

Inflammatoriska muskelsjukdomar behandlas på reumatologiska polikliniken.

 
Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Centern för reumatologi och klinisk immunologiGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Neurologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b