Hoppa över menyer

LPI, lysinurisk protein-intolerans

LPI är en sällsynt ämnesomsättningssjukdom som ingår i det finska sjukdomsarvsanlaget. I denna sjukdom är ämnesomsättningen störd beträffande lysin, lysinhalten i blodet är låg, men i urinen är den hög. Eftersom lysin är en för kroppen nödvändig aminosyra, växer LIP-patienterna dåligt, tål inte normal mängd protein och levern är stor.

På Åbo universitet har man i redan flera årtionden forskat kring LPI-sjukdom. Den största delen av LPI-patienterna kommer till Åucs ämnesomsättningspoliklinik för barn för undersökningar och behandling med 6-12 månaders mellanrum.

LPI behandlas med kost- och läkemedelsbehandling. På Åucs barn- och ungdomsklinik finns läkare och näringsterapeut som specialiserat sig inom LPI.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter