Hoppa över menyer

Skelett- och lungavbildning

Röntgenavbildningar utgör den största delen av de radiologiska undersökningarna. Skelettet och lungorna är centrala avbildningsobjekt.

Röntgenundersökningen har en stor betydelse i identifieringen av sjukdomar. Röntgenundersökningarna kräver vanligen inga förberedelser för patienten och de är tidsmässigt korta.

Röntgenavbildning baseras på användning av joniserande strålning, som röntgenapparaten producerar.  I röntgenundersökningar strävar man alltid efter att med minsta möjliga strålningsmängd få optimalt goda röntgenbilder och behandlingsresultat för sjukdomsbestämning och uppföljning.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Bilddiagnostikenheter

 

 

Nystads röntgenGP0|#68ca4965-85e9-4256-afa6-a4f068e94aa8;L0|#068ca4965-85e9-4256-afa6-a4f068e94aa8|Åucs Vakka-Suomi sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Loimaa röntgenGP0|#815e81ed-9f6e-4cca-9a94-d785441fc25a;L0|#0815e81ed-9f6e-4cca-9a94-d785441fc25a|Åucs Loimaa sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
TG2 JourröntgenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Reso röntgenGP0|#5816ecd6-0f2b-4403-9bdb-1825d8d85a8d;L0|#05816ecd6-0f2b-4403-9bdb-1825d8d85a8d|Åucs Reso sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Salo röntgenGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
TC2 röntgenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
TE4 röntgenavdelningGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Åboland röntgenGP0|#b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8;L0|#0b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8|Åbolands sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Åucs Kirurgiska sjukhusets röntgenGP0|#c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036;L0|#0c8cd3938-22f0-470f-9d84-e47b96cd8036|Åucs Kirurgiska sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
ÅUCS Fyrsjukhus RöntgenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b