Hoppa över menyer

Magsäcksendoskopi

I undersökningen förs ett böjligt, kameraförsett endoskop via matstrupen ned i magsäcken och tolvfingertarmen. Med endoskopet tas även prov från slemhinnan.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Gastroenterologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b