Hoppa över menyer

MR-HIFU

Den engelska förkortningen MR-HIFU står för magnetisk resonanstomografistyrt fokuserat högintensitetsultraljud. Metoden används för att behandla godartade och elakartade tumörer. Vid MR-HIFU utnyttjas ultraljudsenergi som fokuseras på ett litet område i kroppen.

Då ultraljud fokuseras, uppstår värme i den vävnad som behandlas. Detta beror på inverkan av den mekaniska vibrationen som ultraljudet åstadkommer, vilket resulterar i termisk nekros d.v.s. vävnadsdöd i målvävnaden. Ultraljudet förorsakar inte vävnadsskador utanför målområdet. MR-HIFU är således ett minimalt invasivt behandlingsalternativ till operation, cytostatika och strålbehandling. 

Vid Åucs finns två olika MR-HIFU-apparater – de enda i sitt slag i Finland. Apparaterna används för behandling av godartade förändringar i livmodern (myom) och vävnadsförändringar i prostatan. Dessutom kan de användas för lindring av smärta p.g.a. metastaser och godartade tumörer i skelettet.

Behandlingen med MR-HIFU anpassas alltid individuellt för varje patient och beror på hurdan tumör det gäller och var den är belägen. Närmare information om MR-HIFU-behandlingen finns under länkarna nedan. 

Forskning

Turku HIFU Research Centre

Päivitetty: 31.1.2018 07:22