Hoppa över menyer

MS-sjukdom

MS-sjukdom (multipel skleros) är den vanligaste neurologiska sjukdomen som invalidiserar unga vuxna. Det är fråga om ett tillstånd där kroppens egna försvarssystem angriper hjärnans nervcellers isolering, myelinet.

Vi erbjuder MS-patienter mångsidig läkemedelsbehandling. Den behandlingsform som använts längst är injektioner. Vi lär patienten att själv ta sina injektioner hemma. Nya MS-mediciner i tablettform kommer sannolikt inom kort att ersätta en del av injektionsmedicinerna. För patienter med den mest aktiva sjukdomen ges de effektivaste medicinerna som infusionsbehandling på neurologiska polikliniken. Svårt invalidiserade patienter kan vårdas på vårdavdelningen.

Vår aktiva forskning inom området säkerställer att vårt kunnande hålls på en internationellt hög nivå.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Neurologiska avdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Neurologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b