Hoppa över menyer

Minnesstörningar

Minnesstörningar och inlärningssvårigheter kan vara orsakade av en sjukdom som försvagar minnet och den övriga informationsbehandlingen. Framskridande minnessjukdomar leder oftast till demens. Framskridande minnessjukdomar är t.ex.

  • Alzheimers sjukdom
  • Blodkärlsrelaterade minnessjukdomar
  • Lewykropp-sjukdom
  • Minnessjukdom i anknytning till Parkinsons sjukdom
  • Frontotemporal degeneration

Minnessjukdomens basundersökningar görs inom primärvården. På Åucs neurologiska poliklinik utreder vi orsakerna till minnesstörningarna – oftast genomförs magnetundersökning av hjärnan och för vissa patienter ytterligare undersökningar som t.ex. undersökning av hjärn-ryggmärgsvätskan eller specialavbildningar. Vid behov påbörjas medicinering.

Minnesstörningar har stor inverkan på patientens liv. Vi gör bedömningar i samband med ansökan om sociala förmåner, ger patienthandledning och stöder de anhöriga. Vid behov deltar neuropsykolog, psykiater, talterapeut, ergoterapeut, rehabiliteringsinstruktör eller socialarbetare i vården.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Neurologiska poliklinikenGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Neurologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b