Hoppa över menyer

Frakturer hos barn

Frakturer hos barn är vanliga olyckor som behandlas jourmässigt. Vanliga fall är frakturer i armarna eller benen.

Vi behandlar frakturer på barnkirurgiska vårdavdelningen och operationsavdelningen. Vanligen används anestesi för barnet när man behandlar och gipsar frakturen.  Frakturen kan även fästas med metallspikar, spikar, plattor eller skruvar. Uppföljningen sker på barnkirurgiska polikliniken.

På barnkliniken finns ortopeder och barnkirurger som specialiserat sig på behandling av frakturer hos barn. De har lång erfarenhet av behandling av frakturer i skelett i växande fas.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Ortopediska polikliniken för barn och ungaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Barnkirurgiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b