Hoppa över menyer

Pisksnärtskador

I samband med skada mot huvudet sker det ofta pisksnärtskada, särskilt i trafikolyckor, men också till exempel i fallolyckor. Hur allvarlig pisksnärtskadan är varierar från försträckningar till allvarliga frakturer i nacken och tetraplegi (förlamning i både armar och ben). Största delen av skadorna läker snabbt, men hos en del patienter kan det bli kvar smärt-, balans- eller andra problem. Följdsymtom efter pisksnärtskada blandas ofta ihop med följdsymtomen efter en hjärnskada.

Pisksnärtskador bedöms vid Åucs antingen på fysiatriska polikliniken eller – ifall patienten har neurologiska symtom – på polikliniken för hjärnskador. Till bedömningen hör noggrann kartläggning av skademekanismen och symtomen samt läkarundersökning. Ofta behövs också en noggrannare bilddiagnostik och fysiatrisk eller fysioterapeutisk bedömning.

Till exempel när det handlar om följdsymtom hos patienter med hjärnskador har man först de senaste åren börjat förstå bättre pisksnärtskadornas betydelse. I behandlingen av hjärnskador har vi på Åucs satt oss mångsidigt in i det här problemfältet och har varit aktivt med och utvecklat nya metoder för bedömning och behandling av pisksnärtskador.

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Polikliniken för hjärnskadorGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b