Hoppa över menyer

Ärftliga neurologiska sjukdomar

Vissa neurologiska sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, framskridande minnessjukdom eller polyneuropati kan vara ärftliga. I sådana här situationer förekommer samma eller liknande sjukdom hos en eller flera av patientens nära släktingar. Ärftliga neurologiska sjukdomar är sällsynta.

Utredningen av sjukdomens ärftlighet är utmanande eftersom sjukdomens ärftliga former och de former som förekommer slumpmässigt i befolkningen kan uppvisa väldigt liknande symtom. På Åucs neurologiska poliklinik undersöker vi patienter hos vilka man misstänker ärftlig neurologisk sjukdom antingen enligt förekomst i släkten eller sjukdomens drag. Vi samarbetar bland annat med Åucs enhet för klinisk genetik och Åbo universitets medicinska genetiska laboratorium.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Neurologiska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b