Hoppa över menyer

Avbrytande av graviditet (abort)

Med avbrytande av graviditet, alltså abort, menar man med vilja genomfört avbrytande av graviditet vanligen innan graviditetsvecka 12. På särskilda grunder kan man avbryta graviditeten innan graviditetsvecka 20 eller 24.

Graviditeten avbryts av kvinnans egen önskan, när de kriterier som ställs i lagen uppfylls. Aborten genomförs oftast medicinskt, men i särskilda fall med skrapning.

Vårdanvisningar

Information om avbrytande av graviditet, abort

Medicinsk abort

Abort, kirurgisk behandling

Abort då graviditeten gått över graviditetsvecka 12

Päivitetty: 1.7.2021 08:22

 Vårdenheter

 

 

Polikliniken för kvinnosjukdomarGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Gynekologiska mottagningarna GP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b