Hoppa över menyer

Havandeskapsförgiftning

Ungefär 5 % av förstföderskor lider av havandeskapsförgiftning det vill säga pre-eklampsi. Havandeskapsförgiftningen kan vara lindrig eller svår. I lindriga fall stiger blodtrycket och det förekommer protein i urinen. Endast i sällsynta fall leder havandeskapsförgiftning till eklampsi, med andra ord graviditetskramp. Havandeskapsförgiftning orsakar arbetsoförmögenhet och kräver sjukhusvård.

Havandeskapsförgiftning är en sjukdom som huvudsakligen förekommer hos förstföderskor, men kan även förekomma hos omföderskor. Predisponerande faktorer är diabetes, blodtryckssjukdom och graviditet med flera foster.

På sjukhuset följs mammans och fostrets tillstånd med blodprov och fostrets tillstånd med hjälp av hjärtkurvor. Den enda behandlingen för havandeskapsförgiftning är förlossning. I en fullgången graviditet strävar man efter att sätta igång förlossningen, så att sjukdomen inte hinner förvärras. Ifall blodtrycket är högt påbörjas blodtrycksmedicinering. Ibland uppstår pre-eklampsi redan i tidiga graviditetsveckor, och då är kejsarsnitt det enda förlossningssättet.

Man kan försöka förhindra havandeskapsförgiftning hos mammor som i förra graviditeten haft svår graviditetsförgiftning genom att påbörja aspirinmedicinering under första trimestern.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter