Hoppa över menyer

Reumatism- och bindvävnadssjukdomar

Vid inflammatoriska reumatism- och bindvävnadssjukdomar sker en överaktivering av kroppens försvarsreaktioner mot de egna vävnaderna. Sjukdomarna framkommer i flera olika former. De vanligaste symtomen är olika svåra ledinflammationer.

Reumatismsjukdomar är vanliga. De flesta patienterna vårdas inom primärvården. En allmänläkare kan konsultera reumatolog inom den specialiserade sjukvården pga. misstanke om reumatism eller då sjukdomen aktiverats.

Åucs reumatologi var en central och ledande aktör vid utvecklingen av den nuvarande vårdstrategin för ledgångsreumatism (FIN-RaCO) och deltar fortfarande i uppföljningsforskning av vården. Forskningsprojekt pågår bl.a. tillsammans med PET-centrum, Avbildningscentralen samt grundforskare för att öka förståelsen kring reumatismsjukdomarnas mekanism och för att utveckla kliniska tillämpningar.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Centret för reumatologi och klinisk immunologiGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Vårdavdelningen för reumatologiGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b