Hoppa över menyer

Kirurgisk behandling av bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor. Var nionde kvinna insjuknar i bröstcancer i något skede av livet.

Bröstcancer kan vanligtvis behandlas med bröstbesparande kirurgi. Om man är tvungen att operera bort bröstet kan det korrigeras genast eller senare efter adjuvanta behandlingar. De flesta av patienterna blir permanent friska från bröstcancer tack vare operation och adjuvanta behandlingar.

Inom vårt sjukvårdsdistrikt har bröstcancerkirurgin koncentrerats till kliniken för plastik- och allmänkirurgi på Åucs. Kliniken ansvarar årligen för 500 bröstcancerpatienters kirurgiska behandling.

Vårdanvisningar

Bröstcanceroperation

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Vårdavdelning för plastik- och allmänkirurgiGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b