Hoppa över menyer

Gallstenar

Då gallvätskan sedimenteras i gallblåsan kan det bildas stenar. Gallstenarna kan orsaka smärta i samband med ätande. Då är det skäl att avlägsna gallblåsan som innehåller stenar.

Ibland uppstår inflammation i en gallblåsa med stenar i, och då blir man tvungen att operera jourmässigt.

Stenar som förflyttat sig från gallblåsan till gallvägarna avlägsnas i samband med gallblåseendoskopi via munnen i s.k. ERCP-undersökning.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

BukkirurgiGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b