Hoppa över menyer

Rehabilitering vid ryggmärgsskada

Benmärgen kan skadas i en olycka eller som följd av sjukdom, ibland även som komplikation av medicinska åtgärder.  Oftast uppstår det dubbelsidiga extremitetssymtom som följd av skadan: antingen endast i benen eller, om skadan är på halsmärgens område, både i benen och armarna.  Ofta rubbas även urinblåsans funktion. Extremitetssymtomen framkommer som muskelsvaghet och känselstörningar eller i allvarliga skador som fullständig förlamning.

Patienter som fått ryggmärgsskada gynnas nästan alltid av intensiv avdelningsrehabilitering, oberoende av orsaken till skada. Rehabiliteringsperioderna förverkligas på Åucs rehabiliteringsavdelning och vid behov köper man även tjänster från andra håll. Målet är vanligen antingen självständighet som rullstolspatient eller självständig, säker gång med eller utan hjälpmedel.

Vår rehabiliteringsavdelning har i redan 25 års tid ansvarat för rehabiliteringen vid ryggmärgsskador och i samband med avdelningen verkar även en ryggmärgspoliklinik för den polikliniska uppföljningen av dessa patienter.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

RehabiliteringsavdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b