Hoppa över menyer

Ryggmärgssjukdomar

Ryggmärgen och nervrötterna som går från den ligger i ryggmärgskanalen. Ryggmärgen börjar vid  stora nackhålet och fortsätter till första ländkotan. Ryggmärgen och nervrötterna kan skadas i olyckor och som följd av olika sjukdomar.

Ryggmärgskanalens neurokirurgiska sjukdomar orsakar inklämning av nervrötterna eller ryggmärgen. Inklämning av ryggmärgen orsakar förlamningssymtom och känselstörningar och orsaken kan vara till exempel ryggmärgstumörer eller ryggmärgskanalens förträngning på grund av degenerativa förändringar i ryggraden. Diskbråck kan orsaka inklämning av nervrötterna. Plötslig utveckling av ryggmärgens inklämning, till exempel som följd av metastasering av elakartad tumör, kräver neurokirurgisk akut operation.

I samband med MS-sjukdom och bindvävnadssjukdomar samt virus- och bakteriesjukdomar, såsom bältros, borrelios och tuberkulos kan det förekomma ryggmärgsinflammation. Till undersökningarna hör lumbalpunktion och magnetröntgen av ryggmärgen.

Störningar i ryggmärgens blodcirkulation är sällsynta och typiskt för dem är plötslig ryggsmärta och i anknytning till detta förlamningssymtom. Ryggmärgens blödningar hör samman med blodkärlsmalformationer och blodproppar hör samman med blodtryckssjukdom eller andra artärsjukdomars riskfaktorer. Diagnostiken är krävande och den bästa undersökningsmetoden är magnetröntgen av ryggmärgen. Det viktiga i behandlingen är tidig rehabilitering.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Neurokirurgiska vårdavdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Neurologiska avdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b