Hoppa över menyer

Blodförgiftning (sepsis)

Med blodförgiftning avses allvarlig allmän infektion som orsakas av bakterier (eller svamp). Vid infektionen har mikroberna tagit sig till blodcirkulationen och spridits via den till olika organ. I Finland konstateras årligen 12 000 definitiva, dvs. med blododlingar bekräftade blodförgiftningar.

Blodförgiftning behandlas med intravenös antibiotikabehandling. Beroende på bakteriens egenskaper och hur omfattande infektionen är tar behandlingen 1-10 veckor. Vården på avdelningen är 2-4 veckor.

Genom bilddiagnostik strävar man efter att hitta infektionshärdar. Om det hittas infektionshärdar så kan man i vissa fall också vara tvungen att överväga kirurgisk behandling.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b