Hoppa över menyer

Sjukdomar i ögonlocken och tårvägarna

De vanligaste problemen i ögonområdet är olika slags inflammationer i ögats yta eller ögonlocken. Största delen av dessa behandlas inom primärvården och kräver ingen sjukhusvård. De mest besvärliga inflammationerna som förutsätter jourmässig vård eller vård på avdelning undersöks och behandlas huvudsakligen på ögonkliniken vid Åucs.

Ögonlockssjukdomar som kräver kirurgisk behandling är bland annat felställningar (kanten av ögonlocket vänds antingen inåt eller utåt) eller övre ögonlocket kommer framför pupillöppningen och tydligt försnävar synfältet. Vi genomför inte kosmetisk kirurgi.

Ögonfransar som växer mot ögat kan orsaka kraftig irritation i ögat. Enstaka ögonfransar i fel ställning kan behandlas genom kauterisering och om det förekommer flera samtidigt även med vätskekvävesfrysning.

De vanligaste problemen i tårvägarna är i samband med trånghet eller blockad. Kirurgisk åtgärd genomförs tidigast för ett år gammalt barn förutsatt att ögat runnit sedan födseln. Blockader kan hos vuxna och barn öppnas med sköljning samt med slang som sätts i tårvägarna. Även utåtvändningen av ögonlockskanten kan orsaka att tårarna rinner.

Sjukdomar i ögonlocken behandlas på alla sjukhus inom sjukvårdsdistriktet. Frysningsbehandling med vätskekväve genomförs på Åbolands sjukhus. Kirurgiska ingrepp i tårvägarna genomförs på Åucs och på Åbolands sjukhus.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Polikliniken för ögonsjukdomarGP0|#b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8;L0|#0b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8|Åbolands sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b