Hoppa över menyer

Tumörer i ögonområdet

Tumörer i ögonlockens hud är ganska vanliga, särskilt i de äldre åldersgrupperna. Den största delen av dessa tumörer som utvecklas långsamt i och med ljusexponering eller åldrande är godartade och olägenheten med dem är främst kosmetisk och kräver oftast ingen behandling.

En vagel som orsakas av att ögonlockens körtelväg täpps och en lite större inre vagel är ganska vanliga besvär. Det kan behövas antibiotikadroppar som behandling. En god ögonlockshygien, alltså regelbunden användning av rengöringsdukar som kan köpas på apotek, kan hjälpa med att förhindra uppkomst av ny vagel. Kirurgisk åtgärd genomförs först efter att besväret inte gått över med flera månaders egenvård.

Pinguecula är ljusgul, lite förhöjande och ovalformad vanlig förekommande förändring som uppstår ovanpå ögats sklera (den vita delen) antingen på hornhinnans (den klara mittdelens) vänstra eller högra sida eller dubbelsidigt. Detta är ett ofarligt tillstånd, inte en tumör, och det kräver inga åtgärder.

Det kan även uppstå elakartade tumörer i ögonlocken eller i ögat, men dessa är relativt sällsynta. Tecken på elakartat kan vid tumör i huden vara snabb tillväxt, fjällande, blödningstendens och mycket mörk färg. Misstanke om elakartad hudtumör kräver alltid provbit av tumören och eventuellt avlägsnande.

Retinoblastom är en sällsynt elakartad tumör som uppstår i näthinnan i tidiga barndomen. Misstanke om tumör kan uppstå ifall barnets ena öga plötsligt börjar skela eller om det i fotografi syns normal röd blixtreflex i en ögat men inte i det andra. Sådan situation kräver brådskande undersökning hos ögonläkare.

De vanligaste tumörerna i ögonområdet undersöks och behandlas på alla sjukhus i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

De mest besvärliga tumöroperationerna, såsom sådana som kräver hud- eller andra vävnadstransplantat, genomförs på Åucs ögonklinik eller på plastikkirurgiska enheten. Ifall det därtill behövs andra cancerbehandlingar sker dessa på kliniken för cancersjukdomar på Åucs.

Behandling av elakartat, sällsynt ögonmelanom genomförs i vårt land på ögonkliniken på Hucs, men remissen skrivs först till Åucs.

Mer information

Näärännäppy ja luomirakkula (Terveyskirjasto)

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Polikliniken för ögonsjukdomarGP0|#b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8;L0|#0b24d6b02-9130-4960-993e-b41b1301a5d8|Åbolands sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b