Hoppa över menyer

​Ögoninflammationer

Vid ögoninflammation kan det uppstå inflammation i ögats

  • bindhinna
  • hornhinna
  • regnbågshinna
  • sklera 
  • ögonlock.

Allvarliga inflammationer är intraokulär inflammation och inflammation i ögonbottens område.

Behandlingsformer för ögoninflammationer är antibiotikabehandling, kortisonbehandling och lokalbehandlingar. Den största delen av ögoninflammationer kan behandlas på hälsovårdscentralen och det krävs ingen behandling hos ögonläkare.

Allergi orsakar ingen egentlig ögoninflammation utan då börjar främst ögonen att klia. Även allergiska symtom kan behandlas på hälsovårdscentralen.

Ögoninflammationer behandlas på alla våra sjukhus. Behandling av allvarliga ögoninflammationer sker på vårdavdelningen för ögonsjukdomar på Åucs.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 ‭(Dold)‬ Hoitopaikat