Hoppa över menyer

Spermadonation

Vauva nukkuu vanhemman vatsan päällä.

I Finland finns det tusentals par som lider av barnlöshet. Dessutom finns det många ensamstående kvinnor som också önskar få barn. Du kan vara den som uppfyller en dröm om tillökning.

Är jag lämplig som spermadonator?

  • Du är mellan 18 och 45 år gammal.
  • Din sädesvätska uppfyller givna kvalitetsvillkor. 
  • Blodprov visar att du har normal kromosomuppsättning.
  • Urin- och blodprov visar att du inte har könssjukdom eller hepatit (varken B eller C).

Ytterligare uppgifter om spermadonation

Efter en vecka kan du fråga efter provresultaten genom att ringa spermabanken (tel. 02 313 2357). Om allt är ok, får du en tid för läkarmottagning.

När du sedan träffar läkaren går ni tillsammans genom frågor som gäller din hälsa, levnadsvanor (tobak, alkohol, andra risker) och eventuella ärftliga sjukdomar.  Läkaren bedömer om du kan bli spermadonator.

Då man sedan konstaterat att du kan bli donator, ska du underteckna ett avtal om donation av sädesvätska.

Vanligen blir det 8–10 gånger som du donerar sädesvätska som sedan fryses ner. Varje gång du kommer för att donera måste du uppvisa identifikation.

Innan dina könsceller kan användas för behandling av barnlöshet, sker ännu en kontroll för att garantera att du inte har hepatit eller någon könssjukdom. Detta sker genom blodprov som tas en vecka efter den sista donationen.

Lagstiftning

Enligt lagen om assisterad befruktning ska alla som donerar könsceller registreras. Därmed har barnet som föds genom assisterad befruktning rätt att vid 18 års ålder få veta vem hens biologiska far är. Lagen har varit i kraft sedan är 2007 och därför kan det första barn som tillkommit genom befruktning med donerade könsceller ta kontakt i denna fråga tidigast år 2025.

Donatorn har inga lagliga rättigheter eller skyldigheter i förhållande till barnet.

Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) upprätthåller register över könscellsdonatorerna.

Donatorn har rätt att ställa begränsningar för hur hans könsceller används. Han kan t.ex. tillåta att de endast får användas för behandling av heterosexuella par eller endast för kvinnopar eller endast för ensamstående kvinnor.

Donerad sperma måste användas för behandling av barnlöshet senast 15 år efter donationen. Donationssperma får användas så att högst fem familjer får barn genom användning av dess könsceller.

Donatorn kan häva sitt samtycke delvis eller helt. Om han vill göra detta, måste det ske skriftligt.

Spermabanken registrerar följande uppgifter om donatorn: identifikationskod, färgen på huden, ögonen och håret, kroppslängd, etnicitet och blodgrupp.

Inga anteckningar om spermadonationen eller undersökningarna som gjorts i anslutning till spermadonationen införs i donatorns sjukjournal.

Ersättning

Åucs betalar en ersättning för varje besök, vilket också omfattar besöken för intervjuer och infektionstestningarna. Ersättningsbeloppet är 32,40 euro, d.v.s. grunddagpenningsbeloppet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Alla utredningar och undersökningar som behövs för donationen är gratis. Ersättning utbetalas inte om personen inte uppfyller villkoren för spermadonation.

Kontaktuppgifter

Ta vid behov kontakt med spermabanken:
tel. 02 313 2357
E-post: spermapankki(a)tyks.fi

Päivitetty: 22.11.2019 09:41