Siirry sisältöön

Medfödda missbildningar i könsorganen

Den vanligaste medfödda missbildningen är hypospadi hos pojkar, där bland annat öppningen för urinröret inte mynnar ut i ollonets spets utan på undersidan av penis. Även förhuden är avvikande och penis kan vara krökt nedåt. Därtill är stödstrukturerna för urinröret bristfälliga i spetsens område.

Vanligen kommer ett barn med denna missbildning på sin första polikliniska kontroll på barnurologiska polikliniken i ungefär ett halvårs ålder.  Då fastställs svårighetsgraden av hypospadi och läkarkontroll genomförs.

Hypospadi korrigeras med operation, vanligen när barnet är i ungefär 1-1,5 år gammalt.  Beroende på hypospadins grad är barnet efter ingreppet på operationsavdelningen för barn i några dagars eller upptill en dryg veckas tid.   Fortsatta kontroller genomförs på barnurologiska polikliniken.

Kirurgerna på barn- och ungdomskliniken har lång erfarenhet inom barnurologi.

Päivitetty: 23.9.2014 12:42

 Vårdenheter