Hoppa över menyer

Medfödda missbildningar i könsorganen

Den vanligaste medfödda missbildningen är hypospadi hos pojkar, där bland annat öppningen för urinröret inte mynnar ut i ollonets spets utan på undersidan av penis. Även förhuden är avvikande och penis kan vara krökt nedåt. Därtill är stödstrukturerna för urinröret bristfälliga i spetsens område.

Vanligen kommer ett barn med denna missbildning på sin första polikliniska kontroll på barnurologiska polikliniken i ungefär ett halvårs ålder.  Då fastställs svårighetsgraden av hypospadi och läkarkontroll genomförs.

Hypospadi korrigeras med operation, vanligen när barnet är i ungefär 1-1,5 år gammalt.  Beroende på hypospadins grad är barnet efter ingreppet på operationsavdelningen för barn i några dagars eller upptill en dryg veckas tid.   Fortsatta kontroller genomförs på barnurologiska polikliniken.

Kirurgerna på barn- och ungdomskliniken har lång erfarenhet inom barnurologi.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Barnkirurgiska mottagningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b