Hoppa över menyer

Tarminfektion

Hos de flesta vuxna patienter som har diarré och som tagits in för sjukhusvård, konstateras i tarmen Clostridium difficile-bakterie. Sådan diarré kallas antibiotikautlöst diarré. Ibland kan man bli sjuk också fast man inte fått antibiotikabehandling innan.

Sjukdomsbilden vid C. difficile-infektion varierar från lindrig diarré till svår sjukdom som kräver intensivvård. Smitta som sker på sjukhuset kan förhindras med god handhygien och genom att vårda patienten i isoleringsrum.

Tarminfektioner orsakas också bland annat av salmonella och campylobacter, särskilt hos resenärer. Diagnostiken av diarrésjukdomar baserar sig på mikrobiologiska undersökningar av avföringsprov.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b