Hoppa över menyer

Förlossningskomplikationer

Hos ett barn som fötts i dåligt tillstånd kan de olika livsfunktionerna komma igång långsamt, och det behövs andningsstöd och intravenös hydrering. Hjärnan kan skyddas mot följderna av syrebrist under förlossningen med tre dygns nedkylande behandling som startas direkt efter födseln och där barnets temperatur hålls vid 33,5 grader.

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter