Hoppa över menyer

Tropiska sjukdomar och reseinfektioner

De mest betydande reseinfektionerna (utöver turistdiarré) är de tropiska infektionerna malaria och denguefeber som sprids via myggstick, samt fläckfeber, tyfoidfeber och legionella-lunginflammation.

Risken för hepatit A utomlands är också betydande, men de flesta som reser utomlands har skyddat sig mot detta med vaccination.

Resenärer utsätts i dag ofta på vissa resmål i utlandet för mycket motståndskraftiga bakterier, vanligtvis via mat. Detta kan försvåra valet av behandling. Vid misstanke om malaria är man ofta tvungen att ta patienten in på vårdavdelning för uppföljning av sjukdomsbilden och för att samla in malariaprov. Behandlingen påbörjas först om det är positivt fynd i proven.

Hos många resenärer fås svaren på infektionsproverna först då det gått mer än en vecka från provtagningen, pga. detta är man ofta tvungen att vårda patienten först på basis av sjukdomsbilden.

 

Päivitetty: 20.11.2020 08:58

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b